Ammattitaitoista isännöintiä Mynämäellä ja sen lähikunnissa

Mynämäen Isännöintipalvelu Oy on vuonna 2008 perustettu monipuolinen ja luotettava isännöintitoimisto Mynämäellä. Toiminta-alueemme on Varsinais-Suomi – Mynämäki ja lähikunnat.

Tarjoamme kokonaisvaltaista ja ammattitaitoista isännöintiä pääsiassa asunto-osakeyhtiöille. Panostamme suunnitelmalliseen hallinnon hoitoon, tekniseen osaamiseen, aktiiviseen viestintään sekä luottamukselliseen ja avoimeen pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Saadaksesi yhtiöönne parhaiten soveltuvan isännöinnin, räätälöimme tarvitsemanne palvelut kanssanne yhteistyössä. Isännöintinne voi käsittää vain peruspalvelun tai sen lisäksi kiinteistön kuntoon liittyviä tai asukkaiden tarpeiden pohjalta nousevia erillispalveluja.

Palvelumme

Isännöintipalvelut

Taloyhtiön hallitus palkkaa isännöitsijän. Hallitus sopii yhdessä isännöitsijän kanssa isännöitsijän tehtävien laajuudesta. Isännöitsijä toimeenpanee taloyhtiön hallituksen ja yhtiökokouksen päättämät asiat

Taloushallinto

Isännöitsijän tehtäviin kuuluu esimerkiksi talousarvion laadinta ja seuranta sekä kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus.

Mynämäen Isännöintipalvelu Oy:ssä taloushallinto tehdään reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi.

Muut hallinnolliset tehtävät

Tehdään yhteistyössä taloyhtiön hallituksen kanssa. Kokousten valmistelu, tiedotus ja pöytäkirjanpito. Päätösten toimeenpano.

Järjestysmääräysten ja asunto-osakeyhtiölain vastaisesta toiminnasta huomauttaminen.

Asiakirjojen arkistointi ja säilyttäminen sekä osake- ja osakasluettelon ylläpito.

Kiinteistön teknisen ja toiminnallisen kunnon ylläpito

Toimitettujen kunnossapito- ja muutosilmoitusten arkistointi.

Kertaluonteisten korjaus- ja asennustöiden sekä vahinkotapahtumien hallinnolliset järjestelyt.

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalveluista huolehtiminen sopimuksen mukaisesti.

Kuntoarvion ja -tutkimusten teettäminen.

Erillissopimukset

Erillissopimuksilla sovitaan asioista, jotka eivät kuulu varsinaiseen isännöintisopimukseen.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi isot kunnossapito- ja perusparannushankkeet sekä huoneistojen haltuunottoprosessit.

Kirjanpito

Teemme kirjanpitoa yksityistiekunnille ja yhdistyksille

Laskutus

Teemme laskutuspalvelua yksityistiekunnille ja yhdistyksille