Remontista ilmoittaminen

Voimassa olevan As Oy lain myötä asukkaalle on tullut uusia velvollisuuksia ilmoittaa yhtiölle tekemistään remonteista ja yhtiölle on tullut oikeus ja velvollisuus valvoa, että tehdyt remontit noudattavat hyvää rakennustapaa. Uudella lailla on tarkoitus turvata sekä asukkaan että yhtiön oikeudet.

Tee ilmoitus hyvissä ajoin

Ilmoita remontista kirjallisesti isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin, vähintään kuukausi ennen suunniteltua remonttiajankohtaa. Ilmoituksen käsittelylle ja mahdollisille lisäselvityksille on hyvä varata riittävästi aikaa, lupahakemuksen jättämisestä ei aiheudu osakkaalle kustannuksia.   

Ilmoittaminen käy helposti taloyhtiön asukassivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. 

Ilmoituksen käsittely

Tekninen asiantuntija tarkastaa muutostyön teknisen toteutuksen ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Tämä jälkeen hallitus käsittelee hakemuksen ja ilmoittaa kantansa isännöitsijälle. 

Luvanvaraista työtä ei voi aloittaa ennen taloyhtiön myöntämää kirjallista lupaa. 

Muutostyöt, joista ei tarvitse ilmoittaa

Pienistä pintaremonteista kuten kuivien tilojen seinien maalaamisesta tai tapetoinnista ei tarvitse ilmoittaa taloyhtiölle.

Muutostöitä, joista riittää ilmoitus taloyhtiölle

  • Keittiön koneiden ja laitteiden vaihdot
  • Keittiön kalusteiden uusiminen silloin, kun ei puututa vesi- ja ilmastointilaitteisiin eikä lattiaan
  • Lattiamateriaalin uusiminen kuivissa tiloissa samaan materiaaliin